Echipa El Șadai

Nicolaie și Svetlana Sîli
Fondatorii și conducătorii A.O. ”El Sadai”


Alexandru și Ina Buzilă
Coordonatori regiunea de Sud

Într-o lume fără speranță, plină de tristețe și durere, ne bucurăm să fim alături de voi pentru a aduce în viața voastră fericire, lumină și căldură.Dumnezeu să vă binecuvânteze!


Nicolaie Gologan
Coordonator regiunea Ialoveni

Cine a aflat scopul vieții dat de Dumnezeu este fericit. Acest om crede și are nădejde în promisiunile lui Dumnezeu. Relația personală cu Dumnezeu îți dezvoltă personalitatea și comportamentul cu cei din jur.


Leonid și Viorica Vîlcu
Coordonatori ai regiunilor Ștefan Vodă și Cimișlia

Suntem nespus de bucuroși că avem onoarea să slujim pe Domnul și pe Împăratul nostru și să putem împrăștia mireasma dragostei Lui unui popor fără nădejde și însetat după Cuvântul Său. Îl iubim mult pe Domnul și dorim ca toată viața noastră să facem voia Lui.


Lilia Botnari
Coordonator regiunea Orhei

Cred că cel mai important lucru este să investești în oameni, aducându-i la Dumnezeu, apoi învățându-i și pregătindu-i pentru a duce Cuvântul lui Dumnezeu altora. Motto-ul vieții mele este: „Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale” Psalmul 73:28

Misiunea Noastra

Să ducem vestea bună a iertării păcatelor și a darului vieții veșnice, prin credință în Isus Hristos, și să contribuim la creșterea spirituală învățând și sfătuind din Cuvântul lui Dumnezeu.

 Coloseni 1:28 „Pe El (pe Hristos) Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om, desăvârșit în Hristos Isus.”

Scopul și Viziunea Noastră

Viziunea noastră:
Să ducem vestea bună a iertării păcatelor și a darului vieții veșnice, prin credință în Isus Hristos, și să contribuim la creșterea spirituală învățând și sfătuind din Cuvântul lui Dumnezeu.

Coloseni 1:28
Pe El (pe Hristos) Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om, desăvârșit în Hristos Isus.

Scurt istoric al lucrării El Șadai

Numele El Șadai este inspirat din Geneza 17 atunci când Dumnezeu s-a descoperit pentru prima dată lui Avraam,
făcându-i promisiunea că va avea un fiu. El Șadai înseamnă – Dumnezeu Cel Atotputernic – Cel ce se dăruie pe Sine oamenilor. Acest nume Îl prezintă pe Dumnezeu ca Cel ce dă binecuvântări materiale și spirituale, Harul lui Dumnezeu Atotsuficient și puterea Lui desăvârșită în slăbiciune.

Cum a început?
Acest Nume al lui Dumnezeu reprezintă foarte bine această organizație. A început această lucrare în anul 2000 cu o tabără de corturi în satul Boghiceni, o căruță ca mijloc de transport și 7,5$; iar mâncarea și celelalte lucruri necesare au fost oferite de biserica și primăria locală, Gospodăria din sat și alte biserici și misiuni. La această tabără au participat 74 de persoane, dintre care 24 au luat hotărârea ca să-L urmeze pe Dumnezeu. Prin aceasta Dumnezeu i-a motivat foarte mult pe conducătorii taberei să continue această lucrare. “El Șadai” s-a născut deoarece o familie tânără, Nicolae și Svetlana Sîli, au avut curajul și tăria să aleagă provocarea lui Dumnezeu și emoția umblării prin credință în locul unei “liniști” confortabile. Nevoia disperată a oamenilor după Dumnezeu și pasiunea pentru slujirea semenilor sunt valorile care au stat la baza constituirii acestei lucrări.

Cronologie:

2000 – Prima tabără de corturi pentru copii organizată în satul Boghiceni, județul Lăpușna – 74 participanți – 24 persoane au luat decizia de a-L urma pe Hristos.

2001 – Începutul slujirii orfanilor din internatul din Cărpineni

– Începutul slujirii femeilor din penitenciarul din Rusca– 20-25 femei care participă săptămânal la grupul de studiu Biblic și alte activități

2002 – Prima tabără pentru lideri organizată în Romania.

– Prima tabără de corturi pentru lideri organizată în Moldova, Lăpușna – tema taberei „Cum să conduci un grup de copii, adolescenți , familiști sau bâtrini” – 46 participanți

– Prima tabără pentru bătrâni organizată în Cărpineni, Județul Lăpușna – 90 participanți

2005 – Achiziționarea taberei din Cimișlia, începutul reconstrucției și reparației blocurilor

2006 – Înregistrarea echipei „El Șadai” ca organizație cu statut de asociație obștească

2010 – Începutul colaborării cu echipa „Hristos pentru toți”

2014 – Începutul proiectului „Sămânță pentru grădină și suflet”

Temelia Credinței

Într-un singur Dumnezeu adevărat: Geneza 1:1; Exod 3:14; Isaia 43:10-11
Noi credem că Unicul Dumnezeu adevărat s-a făcut cunoscut pe Sine ca “EU SUNT”, Creatorul Cerului și al Pământului.

În Domnul Isus Hristos: Coloseni 1: 15-22; 1 Tesaloniceni 4:16; 1 Petru 3:18;
Noi credem că Isus Hristos este “chipul Dumnezeului nevăzut” și că “Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El”. Noi credem în nașterea Lui din fecioară, viața Lui neprihănită, moartea pe cruce ca substitut al păcatului, învierea Lui literalmente din morți, lucrarea prezentă a Lui ca mijlocitor între Dumnezeu și om în ceruri, și reîntoarcerea Lui curând pe pământ.

În Duhul Sfânt: Ioan 14:16; Romani 8:14,16; Efeseni 1:13; Filipeni 1:6; Filipeni 2:13;
Noi credem că Duhul Sfânt convinge omul de păcat și îl regenerează, locuiește în credincioși, îi eliberează, îi pune deoparte, îi sfințește și le dă putere pentru slujire și pentru a trăi în sfințenie și curăție. Noi credem că “Dumnezeu lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea” și că El “care a început în noi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

Trinitate: Geneza 1:26; Ioan 1:14, 15:26, 17:21; Efeseni 4:4-6;
Noi credem în unitatea și trinitatea lui Dumnezeu care este în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceste trei persoane reprezintă Unicul Dumnezeu având aceeași natură, atribute și perfecțiune.

Omul: Geneza 1:27; Geneza 2:22; Romani 3:23; Evrei 9:27; Romani 5:12;
Noi credem că omul a fost creat după imaginea lui Dumnezeu, dar a fost separat de Dumnezeu din cauza păcatului și trebuie judecat; că numai prin sângele lui Hristos și prin regenerarea făcută de Duhul Sfânt poate fi obținută salvarea și viața spirituală.

Salvarea: Efeseni 2:8-10; 1 Corinteni 15 :3-4; Ioan 1:12;
Noi credem în salvarea prin har, un dar nemeritat de la Dumnezeu și care nu este obținut prin fapte. Salvarea vine în urma pocăinței, o întoarcere de la calea proprie la calea lui Dumnezeu, acceptându-L pe Isus Hristos, ca Domn și Salvator personal, prin credința în inimă.

Scriptura: 2 Timotei 3:15-17; 2 Petru 1:19-21;
Noi credem că atât Vechiul cât și Noul Testament reprezintă Sfânta Scriptură și Cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt. Biblia este revelația lui Dumnezeu pentru echiparea omului și autoritatea supremă și finală pentru credință și viață.

Valorile noastre de bază

Ascultare:
Așa cum Isus a fost ascultător de Tatăl – tot așa și noi suntem ascultători de Cuvânt – pentru curăție în viața noastră personală și profesională.

Pozitivitate:
Așa cum Dumnezeu vede doar ce este bun în noi prin cruce, noi, de asemenea căutam să vedem partea cea mai bună în oameni, în fiecare situație.

Acceptare:
La fel cum noi am fost împăcați cu Dumnezeu prin Fiul Său; noi lucrăm și nu facem deosebire între etnii, denominațiuni și sexe.

Slujirea membrilor din echipă:
Rolul de lider este îndeplinit de slujitori smeriți și hotărâți să susțină din plin structura organizației.

Pentru copii:
Prioritatea noastră este să stabilim relații puternice de prietenie cu copiii, prin care, mai apoi să poată fi conduși la Hristos, ca să primească adevărata fericire.

Mentori și ucenicizare:
Promovăm creșterea liderilor eficienți prin intermediul taberelor de instruire pentru lideri, prin grupe de Studiu Biblic, prin participarea la Institutul Biblic Inductiv și relații de lungă durată bazate pe încredere reciprocă și dragoste.

Evanghelizare:
Pasiune pentru prietenie cu cei pierduți pentru a-i conduce la Hristos.

Echipă:
Eu – sunt gata să mă subordonez regulilor și standardelor echipei și în același timp sunt un participant activ, lucrând și luptând pentru unitate și sincronizare perfectă.

Dedicare în lucrare:
Implicare la maximum pentru a îndeplini scopul și viziunea echipei, fiind un bun administrator a ceea ce mi-a fost încredințat de Dumnezeu.