Temelia Credinței

Într-un singur Dumnezeu adevărat: Geneza 1:1; Exod 3:14; Isaia 43:10-11
Noi credem că Unicul Dumnezeu adevărat s-a făcut cunoscut pe Sine ca “EU SUNT”, Creatorul Cerului și al Pământului.

În Domnul Isus Hristos: Coloseni 1: 15-22; 1 Tesaloniceni 4:16; 1 Petru 3:18;
Noi credem că Isus Hristos este “chipul Dumnezeului nevăzut” și că “Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El”. Noi credem în nașterea Lui din fecioară, viața Lui neprihănită, moartea pe cruce ca substitut al păcatului, învierea Lui literalmente din morți, lucrarea prezentă a Lui ca mijlocitor între Dumnezeu și om în ceruri, și reîntoarcerea Lui curând pe pământ.

În Duhul Sfânt: Ioan 14:16; Romani 8:14,16; Efeseni 1:13; Filipeni 1:6; Filipeni 2:13;
Noi credem că Duhul Sfânt convinge omul de păcat și îl regenerează, locuiește în credincioși, îi eliberează, îi pune deoparte, îi sfințește și le dă putere pentru slujire și pentru a trăi în sfințenie și curăție. Noi credem că “Dumnezeu lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea” și că El “care a început în noi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

Trinitate: Geneza 1:26; Ioan 1:14, 15:26, 17:21; Efeseni 4:4-6;
Noi credem în unitatea și trinitatea lui Dumnezeu care este în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceste trei persoane reprezintă Unicul Dumnezeu având aceeași natură, atribute și perfecțiune.

Omul: Geneza 1:27; Geneza 2:22; Romani 3:23; Evrei 9:27; Romani 5:12;
Noi credem că omul a fost creat după imaginea lui Dumnezeu, dar a fost separat de Dumnezeu din cauza păcatului și trebuie judecat; că numai prin sângele lui Hristos și prin regenerarea făcută de Duhul Sfânt poate fi obținută salvarea și viața spirituală.

Salvarea: Efeseni 2:8-10; 1 Corinteni 15 :3-4; Ioan 1:12;
Noi credem în salvarea prin har, un dar nemeritat de la Dumnezeu și care nu este obținut prin fapte. Salvarea vine în urma pocăinței, o întoarcere de la calea proprie la calea lui Dumnezeu, acceptându-L pe Isus Hristos, ca Domn și Salvator personal, prin credința în inimă.

Scriptura: 2 Timotei 3:15-17; 2 Petru 1:19-21;
Noi credem că atât Vechiul cât și Noul Testament reprezintă Sfânta Scriptură și Cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt. Biblia este revelația lui Dumnezeu pentru echiparea omului și autoritatea supremă și finală pentru credință și viață.

Valorile noastre de bază

Ascultare:
Așa cum Isus a fost ascultător de Tatăl – tot așa și noi suntem ascultători de Cuvânt – pentru curăție în viața noastră personală și profesională.

Pozitivitate:
Așa cum Dumnezeu vede doar ce este bun în noi prin cruce, noi, de asemenea căutam să vedem partea cea mai bună în oameni, în fiecare situație.

Acceptare:
La fel cum noi am fost împăcați cu Dumnezeu prin Fiul Său; noi lucrăm și nu facem deosebire între etnii, denominațiuni și sexe.

Slujirea membrilor din echipă:
Rolul de lider este îndeplinit de slujitori smeriți și hotărâți să susțină din plin structura organizației.

Pentru copii:
Prioritatea noastră este să stabilim relații puternice de prietenie cu copiii, prin care, mai apoi să poată fi conduși la Hristos, ca să primească adevărata fericire.

Mentori și ucenicizare:
Promovăm creșterea liderilor eficienți prin intermediul taberelor de instruire pentru lideri, prin grupe de Studiu Biblic, prin participarea la Institutul Biblic Inductiv și relații de lungă durată bazate pe încredere reciprocă și dragoste.

Evanghelizare:
Pasiune pentru prietenie cu cei pierduți pentru a-i conduce la Hristos.

Echipă:
Eu – sunt gata să mă subordonez regulilor și standardelor echipei și în același timp sunt un participant activ, lucrând și luptând pentru unitate și sincronizare perfectă.

Dedicare în lucrare:
Implicare la maximum pentru a îndeplini scopul și viziunea echipei, fiind un bun administrator a ceea ce mi-a fost încredințat de Dumnezeu.